მასალები

კონცეფცია 2023-2024

ისტორიის კონკურსის “ისტორიის გაყალბება - პროპაგანდის ინსტრუმენტი” ფლაერი

ისტორიის კონკურსის “ისტორიის გაყალბება - პროპაგანდის ინსტრუმენტი” ფლაერი (ENG)

__________________________

რუკებით მოთხრობილი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა - მანანა შეყილაძე

რელიგიის სწავლების საჭიროებაზე - ლევან ბუკია

კალენდარი “30 წელი საბჭოეთის დასასრულიდან”

Summer Academy 2022 - Tasks from Trainer Elene Medzmariashvili 03.08.2022

ტრენინგი #1 ისტორიის მასწავლებლებისთვის - გენდერული საკითხები საქართველოს განათლების სისტემაში

ტრენინგი # 2 ისტორიის მასწავლებლებისთვის - კვლევის მეთოდები; როგორ ვიმუშაოთ ძეგლებთან

ტრენინგი #3 ისტორიის მასწავლებლებისთვის - როგორ ვიმუშაოთ სამუზეუმო/საარქივო მასალებთან

ტრენინგი #4 ისტორიის მასწავლებლებისთვის - თანამედროვე ტექნოლოგიები ისტორიის სწავლებაში - მანანა ჯაყელი

ტრენინგი #5 ისტორიის მასწავლებლებისთვის - რუკები

ტრენინგი #6 ისტორიის მასწავლებლებისთვის - ციფრული არქივები

ტრენინგი #7 ისტორიის მასწავლებლებისთვის - საბჭოთა ისტორიოგრაფიის დღის წესრიგი სკოლასა და საზოგადოებაში

ტრენინგი #7 ისტორიის მასწავლებლებისთვის, ნაწილი II - საბჭოთა განათლების სისტემა

ტრენინგი #8 ისტორიის მასწავლებლებისთვის - ნაციონალიზმისა და ეკლესიის როლის ზრდა გარდამავალ პერიოდში

ტრენინგი #8 ისტორიის მასწავლებლებისთვის, ნაწილი II - ტოლერანტული აღზრდა

ტრენინგი #9 ისტორიის მასწავლებლებისთვის - ისტორიის სწავლების საბჭოური მეთოდები და ხერხები

\\\\\\

ტრენინგი #10 ისტორიის მასწავლებლების - საბჭოთა პროპაგანდა კინემატოგრაფიაში

ტრენინგი #11 ისტორიის მასწავლებლებისათის - აკადემიური წერა

ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისათვის - ისტორიაზე დაფუძნებული პროპაგანდა ისტორიის სახელმძღვანელოებში

ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის - პროპაგანდა, პოლიტიკა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

ტრენინგი ისტორიის მასწავლებლებისთვის - კონფლიქტ-სენსიტიურ მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული მასწავლებლის დამხმარე რესურსი ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ურთიერთობის სწავლებაში

სამახსოვრო-კონკურსში-მონაწილე-მოსწავლეთათვის.pdf

Памятка-для-школьников-.pdf

ნაშრომების შეფასების კრიტერიუმები

ისტორიის სწავლების საკითხები, რიდერი ისტორიის პედაგოგებისთვის

Краткий курс ридера по истории

საკონკურსო მასალები:

პუბლიკაცია „კონკურსი ისტორიაში „მიგრაცია - ცხოვრება ახალი ფურცლიდან“(PDF)

<iframe width=”560” height=”315” src=”https://www.youtube.com/embed/GX0L9L-HE1Y” title=”YouTube video player” frameborder=”0” allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; pictu

ისტორიის კონკურსის “30 წელი საბჭოეთის დასასრულიდან” ბროშურა

ისტორიის კონკურსის “30 წელი საბჭოეთის დასასრულიდან” ფლაერი