16 დეკემბრის ტრენინგები

16 დეკემბრის ტრენინგები

16 დეკემბერს, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, “ისტორიის სწავლების სახელმძღვანელო - მეთოდური რეკომენდაციები კრიტიკული აზროვნების განვითარებისათვის” ჩატარდა 2 ტრენინგი შემდეგ თემებზე:

  • “პროპაგანდა საბჭოთა განათლების სისტემაში - გმირები, ანტიგმირები და მოჩვენებითი გმირები.”

მომხსენებელი: ამირან ჯამაგიძე - თბილისის კლასიკური გიმნაზიის საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრის გამგე, თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერების ინსტიტუტის დოქტორანტი.

  • “პროპაგანდა ვიკიპედიაში“

მომხსენებელი: ჯაბა ლაბაძე, სურამის მეორე საჯარო სკოლის ისტორიის მენტორი მასწავლებელი, 2018 წლის მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ხუთეულის წევრი, 2019 წლის ისტორიის საუკეთესო მასწავლებელი, ქართული ვიკიპედიის რედაქტორი და ვიკიკლუბების კოორდინატორი.

პროქტი - “ისტორიის სწავლების სახელმძღვანელო-მეთოდური რეკომენდაციები კრიტიკული აზროვნების განვითარებისათვის”; რომელიც ხორციელდება გერმანიის სახალხო უნივერსიტეტთა ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის (DVV International) და გერმანული კოერბერის ფონდის (Körber Stiftung) ეგიდითა და გერმანიის საგარეო საქმეთა ფედერალური სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: მოლდოვაში, საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში, მიზნად ისახავს ისტორიაზე დაფუძნებული პროპაგანდის მაგალითების კრიტიკული კვლევას სკოლის სახელმძღვანელოებში, დამხმარე ლიტერატურაში, ისტორიის მასწავლებელთა მომზადება-გადამზადების პროგრამებში, სათანადო რეკომენდაციების შემუშავებას და ცვლილებების დანერგვას ისტორიის მასწავლებელთა მომზადების და გადამზადების სისტემაში.

საქართველოს მხრიდან პროექტის პარტნიორები არიან ისტორიის მასწავლებელთა საქართველოს ასოციაცია (GAHE) და საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია (SovLab).

English / Русский