18-19 ნოემბრის ტრენინგები

18-19 ნოემბრის ტრენინგები

18 ნოემბერს, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში.

“ისტორიის სწავლების სახელმძღვანელო - მეთოდური რეკომენდაციები კრიტიკული აზროვნების განვითარებისათვის” ჩატარდა ტრენინგი მასწავლებლებისთვის და სტუდენტებისთვის თემაზე:

„პროპაგანდა, პოლიტიკა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა“

მომხსენებელი: მანანა თევზაძე - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სპეციალისტი, ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე.

19 ნოემბერს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში.

“ისტორიის სწავლების სახელმძღვანელო - მეთოდური რეკომენდაციები კრიტიკული აზროვნების განვითარებისათვის” ჩატარდა ტრენინგი მასწავლებლებისთვის და სტუდენტებისთვის თემაზე:

“კონფლიქტ-სენსიტიურ მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული მასწავლებლის დამხმარე რესურსი ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ურთიერთობის სწავლებაში’’

მომხსენებელი: თეა ქარჩავა - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ისტორიის ექსპერტი.

English / Русский