ტრენინგი ისტორიაზე დაფუძნებული პროპაგანდა ისტორიის სახელმძღვანელოებში

ტრენინგი ისტორიაზე დაფუძნებული პროპაგანდა ისტორიის სახელმძღვანელოებში

4 ნოემბერს, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში.

“ისტორიის სწავლების სახელმძღვანელო - მეთოდური რეკომენდაციები კრიტიკული აზროვნების განვითარებისათვის” ჩატარდა ონლაინ ტრენინგი თემაზე:

„XX საუკუნის 80-90-იანი და ასევე XXI საუკუნის 2000, 2012 და 2021-2023 წლებში გამოცემული და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული მე-9, 11-ე და 12-ე კლასების ისტორიის სახელმძღვანელოების კვლევა პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, იდეოლოგიური, კულტურის პროპაგანდის საკითხებზე“.

მომხსენებელი: ნანა ციხისთავი - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, ისტორიის მასწავლებელთა საქართველოს ასოციაციის პრეზიდენტი.

English / Русский