ისტორიის კონკურსი 3.0. ტუტორთა დამატებითი ჰიბრიდული ტრენინგი

ისტორიის კონკურსი 3.0. ტუტორთა დამატებითი ჰიბრიდული ტრენინგი

26 ნოემბერს, DVV International საქართველოს ოფისში ჩატარდა ჰიბრიდული  დამატებითი ტრენინგი, რომელსაც დაესწრო 10 ისტორიის მასწავლებელი უშუალოდ და 6 ონლაინ თბილისიდან, თელავიდან, ქარელიდან და სურამიდან (1 მამაკაცი და 15 ქალი).

ტრენინგის პროგრამა მოიცავდა შემდეგ თემებს:

  • ახალგაზრდობა და ისტორია: გამოცდილება, პერსპექტივები და ღირებულებები.

WeResearch-ისა და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის დეპარტამენტის ერთობლივი პუბლიკაციის პრეზენტაცია.

მომხსენებელი: თიკო ხომერიკი, WeResearch-ის მკვლევარი.

  • 1956 წელი - აღმოსავლეთ ევროპასა და საქართველოში - საერთო და განმასხვავებელი.

მომხსენებელი: ნათია ფირცხალავა, ევროპული სკოლისა და ნიუტონის სკოლის ისტორიის მეთოდისტი, ევროკლიოსა და ისტორიანას ექსპერტი.

  • „ისტორიის და ცივილიზაციათა ახალი კვლევა”; „სხვათა სახე ისტორიის სახელმძღვანელოებში 90-იან წლებში“.

მომხსენებელი: გიორგი კიკნაძე, იმსა-ს წევრი.