კონკურსი - 30 წელი საბჭოეთის დასასრულიდან; დილა მშვიდობისა საქართველო

კონკურსი - 30 წელი საბჭოეთის დასასრულიდან; დილა მშვიდობისა საქართველო

ვიდეო ხელმისაწვდომია ლინკზე.

English / Русский